VVE-programma Kiki

 
Vanaf juli 2013 is er gestart met het VVE-programma Kiki. VVE staat voor vroegtijdse, voorschoolse educatie.
Het VVE-programma Kiki is speciaal ontwikkeld voor gastouders.
Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat de effecten van een goed uitgevoerd VVE programma erg positief zijn voor de cognitieve- en taalontwikkeling. VVE draagt bij aan een positieve start in het basisonderwijs.
 
Beer Kiki leert de kinderen bij de gastouder spelenderwijs praten, lezen, bewegen en meer. Kiki komt bij de gastouder wonen en beleeft samen met de kinderen allerlei avonturen. Het programma bestaat naast Kiki uit uitgewerkte thema’s waarin activiteiten worden beschreven die de motorische ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, spraak- en taakontwikkeling en rekenprikkels stimuleert van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.